Hírek, események
_______________________________________________________________
2015. június


MEGHÍVÓ - PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNYRE

Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése című projekt keretein belül tisztelettel meghívjuk a 2015.június 11 – én (csütörtökön), 10 órától megrendezésre kerülő PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNYRE.

A rendezvény helye: Szennyvíztisztító telep és Polgármesteri Hivatal – Körösladány, Dózsa György u. 2. A helyszínen jelen lesznek a kivitelezésben részt vevő cégek képviselői is, akik közvetlenül válaszolnak a hozzájuk intézett kérdésekre.
Kérdéseit előzetesen e-mailben is elküldheti: korosladanypr@gmail.com.


PROGRAM:
  9:30 – 10:00                       REGISZTRÁCIÓ – a szennyvíztisztító telepnél
10:00 – 10:10                       MEGNYITÓ– Kardos Károly polgármester
10:10 – 10:20                       KÖSZÖNTŐ – Dankó Béla országgyűlési képviselő    
10:20 – 10:35                       TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL          
10: 35 – 11:15                      A BERUHÁZÁS MEGTEKINTÉSE
11:20 – 11:40                       SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - A Polgármesteri Hivatalban


                                                     Tisztelettel: Kardos Károly polgármester

_______________________________________________________________

SAJTÓKÖZLEMÉNY -
BEFEJEZŐDÖTT KÖRÖSLADÁNYBAN A VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK II. ÜTEME ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE

A településen 2013 áprilisában került átadásra a munkaterület a kivitelező részére, a DA-AH Körösladány 2012 Konzorciumnak, melynek tagjai a Duna Aszfalt Kft. és az A-HÍD Építő Zrt. volt.  A beruházás kétmilliárd forintos teljes költségéhez az önkormányzat a projekt megvalósítására 1,998 milliárd forint vissza nem térítendő EU-támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretéből. A  kivitelezési munkák során több mint 11 ezer méter nyomóvezetéket fektettek le, 20 155 méter gravitációs gerincvezetéket és tizenegy hálózati átemelőt építettek. Teljesen új szennyvíz tisztítómű létesült, napi 500 köbméter szennyvíztisztító kapacitással.

 A tervezést és a kivitelezést megnehezítették a kis településeken nem jellemző alábbi tényezők:

- vasút alatti átvezetés (ennek az engedélyezése hosszú hónapokat vett igénybe),
- folyó alatti átvezetés,
- vákuumos és gravitációs rendszer párhuzamos működésének biztosítása,
- tisztított szennyvíz átemelése a Sebes-Körös töltésén és sodorvonali bevezetése,
- a településen  jellemzően magas talajvíz szintek.

A projekt támogatási intenzitása a beruházási időszak alatt az eredeti megállapodásban foglalt 84 %-ról 95 %-ra növekedett.
A szennyvíztisztító telep 6 hónapos próbaüzeme 2014. december 23-án sikeresen befejeződött. A telep biztosítani tudja a Vízügyi Hatóság által az elfolyó, tisztított szennyvízre előírt minőségi paramétereket. A próbaüzemmel párhuzamosan megtörtént a régi, üzemen kívül helyezett műtárgyak és berendezések elbontása, elkészült az új belső úthálózat, a kerítés, továbbá befejeződtek a  tereprendezési, parkosítási munkák is. Megtörtént továbbá a szennyvíztisztító telep és az iszaptároló csarnok közötti út felújítása is. A telep kivitelezési munkái befejeződtek, s 2015. január 28-án megkezdődött a rész műszaki átadás-átvételi eljárás. A tisztító telepnek nem csak a kapacitása lett nagyobb, hanem az energia hatékonysága, és a korszerű biológiai eljárásnak köszönhetően a tisztítás hatásfoka is (a kibocsátott tisztított szennyvíz tisztább, mint a befogadó vize).
 A szennyvízelvezető rendszer kivitelezése kapcsán a gravitációs és a vákuumos rendszer gerinc és bekötővezetékeinek építése, a nyomóvezetékek fektetése, valamint az átemelők építése gyakorlatilag befejeződött. Mind a 10 darab közterületi átemelő, valamint a telepen található tisztított szennyvíz átemelő szerkezetépítése, gépészeti és elektromos szerelése is befejeződött. Az újonnan épült gravitációs csatorna anyaga kőagyag, amelynek paraméterei  a  jelenlegi a legmagasabb követelményeket is kielégíti.
A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. május 13-án sikeresen zárult le.  Mind a szennyvíztisztító telep, mind pedig a szennyvízelvezető rendszer a terveknek megfelelően valósult meg.

Az önkormányzat az EU és a Magyar állam által nyújtott támogatás mellett saját erőből is jelentős pénzt fordított arra, hogy a lakosság - a beruházás miatt tapasztalt – kellemetlenségeit kompenzálja.

A projekthez kapcsolódva az önkormányzat saját forrásból teljes pályás aszfaltozást készíttetett el a csatornaépítéssel érintett szakaszokon. (Egyébként csak sávos vagy félpályás úthelyreállítást finanszíroz a projekt).

Ugyan csak támogatást nyújtottak minden lakosnak olyan formában, hogy a házi vezeték építéséhez szükséges egyenes csövet ingyenesen biztosították. A lakosnak csak az építéshez szükséges egyéb anyagokat (homokot, betont, csőidomokat) kellett beszereznie.
A környezetterhelési díjakról szóló törvény értelmében „az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá 1800 Ft/m3 talajterhelési díjat köteles fizetni.”

A fejlesztés eredményeként a háztartások szennyvize a szennyvíztisztító telepre jut, így megfelelő tisztítást követően kerülhet vissza a természetbe. A beruházás jelentős előrelépést jelent a település életében, hiszen javuló életminőséget és tisztább környezetet eredményez.

A munkálatokkal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

Polgármesteri Hivatal 6. iroda, Tóth Ferenc műszaki vezető-tanácsos
E-mail: muszaki@korosladany.hu
Tel. 06-66/475-170
web: http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html


_______________________________________________________________

2015. májusKörösladányi Csatornatú Beruházó Viziközmű Társulat beszámolója

_______________________________________________________________


2015. februárMEGHÍVÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRA

Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése című projekt keretein belül tisztelettel meghívjuk a 2015. február 25 – én szerdán, 10 órától megrendezésre kerülő SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRA.

A rendezvény helye: Polgármesteri Hivatal, Tárgyalóterem (5516 Körösladány, Dózsa György u 2)
A helyszínen jelen lesznek a kivitelezésben részt vevő cégek képviselői is, akik közvetlenül válaszolnak a hozzájuk intézett kérdésekre.

Kérdéseit előzetesen e-mailben is elküldheti: korosladanypr@gmail.com.
PROGRAM:
10:00 - 10:10 REGISZTRÁCIÓ
10:10 - 10:30 TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL
10:30 - 10:45 KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK
                                                     Tisztelettel: Kardos Károly polgármester_______________________________________________________________

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Végéhez közeledik Körösladányban a város szennyvízcsatornázásának II. üteme és a szennyvíztisztító telep bővítése
A településen 2013 áprilisában került átadásra a munkaterület a kivitelező részére, a DA-AH Körösladány 2012 Konzorciumnak, melynek tagjai a Duna Aszfalt Kft. és az A-HÍD Építő Zrt. A beruházás kétmilliárd forintos teljes költségéhez az önkormányzat a projekt megvalósítására 1,998 milliárd forint vissza nem térítendő EU-támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretéből. A kivitelezési munkák során több mint 11 ezer méter nyomóvezetéket fektetnek le, 20 155 méter gravitációs gerincvezetéket és tizenegy hálózati átemelőt építenek. Teljesen új szennyvíz tisztítómű létesül, napi 500 köbméter szennyvíztisztító kapacitással.

A szennyvíztisztító telep 6 hónapos próbaüzeme 2014. december 23-án sikeresen befejeződött. A telep biztosítani tudja a Vízügyi Hatóság által az elfolyó, tisztított szennyvízre előírt minőségi paramétereket. A próbaüzemmel párhuzamosan megtörtént a régi, üzemen kívül helyezett műtárgyak és berendezések elbontása, elkészült az új belső úthálózat, a kerítés, továbbá befejeződtek a tereprendezési, parkosítási munkák is. Megtörtént továbbá a szennyvíztisztító telep és az iszaptároló csarnok közötti út felújítása is. A telep kivitelezési munkái befejeződtek, s 2015. január 28-án megkezdődött a rész műszaki átadás-átvételi eljárás.

A szennyvízelvezető rendszer kivitelezése kapcsán a gravitációs és a vákuumos rendszer gerinc és bekötővezetékeinek építése, a nyomóvezetékek fektetése, valamint az átemelők építése gyakorlatilag befejeződött. Egy rövid szakaszon van még hátra a gerincvezeték építése. Mind a 10 darab közterületi átemelő, valamint a telepen található tisztított szennyvíz átemelő szerkezetépítése, gépészeti és elektromos szerelése is befejeződött. Hátra van még a közterületi átemelők esetében a forgatási próbák, üzempróbák elvégzése. Jelenleg is zajlik a meglévő vákuum gépház rekonstrukciója, valamint a meglévő vákuumos rendszer monitoring hálózatának felülvizsgálata.

Az elkészült szakaszok minősítése (kamerás vizsgálat, víztartás próba, ill. nyomáspróba) is megtörtént, a szükséges javításokat a Vállalkozó elvégzi. A felbontott utak burkolatának végleges helyreállítása tavaly ősszel megkezdődött. A végleges helyreállítási munkák - az aszfaltkeverő telep téli leállást követően - várhatóan március elején folytatódnak. A műszaki átadás-átvételi eljárásra és a projekt befejezésére várhatóan 2015.áprilisában kerül sor.

Az elkészült tisztítóidomra jelenleg még nem lehet csatlakozni, erre majd csak az üzembe helyezést követően, külön értesítés után kerülhet sor. Körösladány Önkormányzata támogatást nyújt minden lakosnak olyan formában, hogy a házi vezeték építéséhez szükséges egyenes csövet ingyenesen biztosítja. A lakosnak csak az építéshez szükséges egyéb anyagokat (homokot, betont, csőidomokat) kell beszereznie.

A környezetterhelési díjakról szóló törvény értelmében „az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá 1800 Ft/m3 talajterhelési díjat köteles fizetni.”

A munkálatokkal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
Polgármesteri Hivatal 6. iroda, Tóth Ferenc műszaki vezető-tanácsos
E-mail: muszaki@korosladany.hu
Tel. 06-66/475-170
web: http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html

2014. DECEMBER

KÖZLEMÉNY  JÓL HALAD A KÖRÖSLADÁNY VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA II. ÜTEME ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BOVÍTÉSE

Az Európai Közösség által megfogalmazott Irányelv értelmében a „Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási megvalósíthatósági Program” szerint 2015. december 31-ig ki kell építeni a 2000 LE (lakos egyenérték) feletti településeken a szennyvízhálózatot. A körösladányi szennyvízcsatorna hálózat tervezett bovítését indokolta az a tény is, hogy az elszikkasztott szennyvíz talajba kerülésével jelentos talajvízszint emelkedés tapasztalható, mely bizonyítja, hogy a csatornázatlan területek alatti talajvíz a szennyvíz által jelentosen terhelt. Ennek a problémának a kiküszöbölése érdekében a végéhez közeledik a település csatornahálózatának kiépítése és a szennyvíztisztító próbaüzeme.

A szennyvíztisztító telepen 2014. június 23-án kezdték meg a 6 hónapos próbaüzemet. A Vállalkozó hetente mintát vesz mind a bejövo szennyvízbol, mind pedig az elfolyó tisztított szennyvízbol. Ezen vizsgálatok alapján kell igazolni, hogy a telep biztosítani tudja a Hatóság által az elfolyó, tisztított szennyvízre eloírt minoségi paramétereket. A próbaüzem megindulását követoen megtörtént a régi, üzemen kívül helyezett mutárgyak és berendezések elbontása, elkészült az új belso úthálózat. Jelenleg is folyamatban vannak a kerítésépítési, tereprendezési, parkosítási munkák. A Vállalkozó október végén, november elején még elvégzi a telep és az iszaptároló csarnok közötti út felújítását és ezzel a szennyvíztisztító telep kivitelezése befejezodik.

A szennyvízelvezeto rendszer kivitelezése kapcsán az elmúlt idoszakban a gravitációs és a vákuumos rendszer gerinc és bekötovezetékeinek építése, a nyomóvezetékek fektetés, valamint az átemelok építése történt meg. A gravitációs és a vákuumos rendszer vezetékeinek kb. 97%-a lefektetésre került, a nyomóvezeték építése pedig kb. 95%-os készültségben van. Mind a 10 darab közterületi átemelo, valamint a telepen található tisztított szennyvíz átemelo szerkezetépítése befejezodött. Az átemelok gépészeti és elektromos munkái jelenleg is zajlanak. A Vállalkozó folyamatosan végzi az elkészült szakaszok minosítését is (kamerás vizsgálat, víztartás próba, ill. nyomáspróba). A felbontott és jelenleg ideiglenesen helyreállított utcák burkolatának végleges helyreállítása 2014.október elején megkezdodött.

A muszaki átadás-átvételi eljárásra és a projekt befejezésére várhatóan 2015 januárjában kerül sor. Az elkészült tisztítóidomra jelenleg még nem lehet csatlakozni, erre majd csak az üzembe helyezést követoen, külön értesítés után kerülhet sor. Körösladány Önkormányzata támogatást nyújt minden lakosnak olyan formában, hogy a házi vezeték építéséhez szükséges egyenes csövet ingyenesen biztosítja. A lakosnak csak az építéshez szükséges egyéb anyagokat (homokot, betont, csoidomokat) kell beszereznie. A környezetterhelési díjakról szóló törvény értelmében „az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá 1800 Ft/m3 talajterhelési díjat köteles fizetni.”

A beruházás kétmilliárd forintos teljes költségéhez az önkormányzat a projekt megvalósítására 1,7 milliárd forint vissza nem térítendo EU-támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretébol. A fennmaradó háromszázmillió forintot az önkormányzat önerobol, lakossági hozzájárulásból, valamint a Belügyminisztérium EU Önero Alapból nyert forrásból fedezi.

A munkálatokkal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetoségeken kaphatnak:
Polgármesteri Hivatal 6. iroda, Tóth Ferenc muszaki vezeto-tanácsos
E-mail: muszaki@korosladany.hu Tel. 06-66/475-170
web: http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html
_______________________________________________________________
2014. OKTÓBER

KÖZLEMÉNY  JÓL HALAD A KÖRÖSLADÁNY VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA II. ÜTEME ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BOVÍTÉSE

Az Európai Közösség által megfogalmazott Irányelv értelmében a „Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási megvalósíthatósági Program” szerint 2015. december 31-ig ki kell építeni a 2000 LE (lakos egyenérték) feletti településeken a szennyvízhálózatot. A körösladányi szennyvízcsatorna hálózat tervezett bovítését indokolta az a tény is, hogy az elszikkasztott szennyvíz talajba kerülésével jelentos talajvízszint emelkedés tapasztalható, mely bizonyítja, hogy a csatornázatlan területek alatti talajvíz a szennyvíz által jelentosen terhelt. Ennek a problémának a kiküszöbölése érdekében a végéhez közeledik a település csatornahálózatának kiépítése és a szennyvíztisztító próbaüzeme. A szennyvíztisztító telepen 2014. június 23-án kezdték meg a 6 hónapos próbaüzemet.

A Vállalkozó hetente mintát vesz mind a bejövo szennyvízbol, mind pedig az elfolyó tisztított szennyvízbol. Ezen vizsgálatok alapján kell igazolni, hogy a telep biztosítani tudja a Hatóság által az elfolyó, tisztított szennyvízre eloírt minoségi paramétereket. A próbaüzem megindulását követoen megtörtént a régi, üzemen kívül helyezett mutárgyak és berendezések elbontása, elkészült az új belso úthálózat. Jelenleg is folyamatban vannak a kerítésépítési, tereprendezési, parkosítási munkák. A Vállalkozó október végén, november elején még elvégzi a telep és az iszaptároló csarnok közötti út felújítását és ezzel a szennyvíztisztító telep kivitelezése befejezodik. A szennyvízelvezeto rendszer kivitelezése kapcsán az elmúlt idoszakban a gravitációs és a vákuumos rendszer gerinc és bekötovezetékeinek építése, a nyomóvezetékek fektetés, valamint az átemelok építése történt meg. A gravitációs és a vákuumos rendszer vezetékeinek kb. 97%-a lefektetésre került, a nyomóvezeték építése pedig kb. 95%-os készültségben van. Mind a 10 darab közterületi átemelo, valamint a telepen található tisztított szennyvíz átemelo szerkezetépítése befejezodött. Az átemelok gépészeti és elektromos munkái jelenleg is zajlanak. A Vállalkozó folyamatosan végzi az elkészült szakaszok minosítését is (kamerás vizsgálat, víztartás próba, ill. nyomáspróba). A felbontott és jelenleg ideiglenesen helyreállított utcák burkolatának végleges helyreállítása 2014.október elején megkezdodött. A muszaki átadás-átvételi eljárásra és a projekt befejezésére várhatóan 2015 januárjában kerül sor. Az elkészült tisztítóidomra jelenleg még nem lehet csatlakozni, erre majd csak az üzembe helyezést követoen, külön értesítés után kerülhet sor. Körösladány Önkormányzata támogatást nyújt minden lakosnak olyan formában, hogy a házi vezeték építéséhez szükséges egyenes csövet ingyenesen biztosítja. A lakosnak csak az építéshez szükséges egyéb anyagokat (homokot, betont, csoidomokat) kell beszereznie. A környezetterhelési díjakról szóló törvény értelmében „az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá 1800 Ft/m3 talajterhelési díjat köteles fizetni.” A beruházás kétmilliárd forintos teljes költségéhez az önkormányzat a projekt megvalósítására 1,7 milliárd forint vissza nem térítendo EU-támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretébol. A fennmaradó háromszázmillió forintot az önkormányzat önerobol, lakossági hozzájárulásból, valamint a Belügyminisztérium EU Önero Alapból nyert forrásból fedezi. A munkálatokkal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetoségeken kaphatnak: Polgármesteri Hivatal 6. iroda, Tóth Ferenc muszaki vezeto-tanácsos E-mail: muszaki@korosladany.hu Tel. 06-66/475-170 web: http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html MEGHÍVÓ Körösladány város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bovítése címu projekt keretein belül tisztelettel meghívom az érdeklodoket a 2014. október 28-án (kedden), 16.00 órától megrendezésre kerüloLAKOSSÁGI FÓRUMRA. Helye: Dr. Asztalos Miklós Muvelodési Ház. A helyszínen jelen lesznek a kivitelezésben részt vevo cégek képviseloi is, akik közvetlenül válaszolnak a hozzájuk intézett kérdésekre. Kérdéseit elozetesen e-mailben is elküldheti a korosladanypr@gmail.com címre.
Tisztelettel: Kardos Károly polgármester
_______________________________________________________________
2014. AUGUSZTUS


KÖRÖSLADÁNY VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA II. ÜTEM ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatornaépítés kivitelezési munkálatai olyan mértékben haladtak előre, hogy 2014. szeptember és október hónapokban megkezdődik a beruházással érintett szilárdburkolatú utak és egyéb földutak végleges helyreállítása.

Az útfelbontások sávos helyreállításán túl, a Képviselő-testület külön közbeszerzést írt ki, 300 millió forint értékben az aszfaltos utak teljes szélességű felújítására és a földutak megerősített kőalappal való ellátására is. Addig is az utak ideiglenes helyreállítást folyamatosan biztosítania kell a kivitelezőnek. A szennyvíz vezetékeket az elhelyezését követően víztartási próbának vetik alá, majd 3 hónapos konszolidációt követően kamerás vizsgálatot kell rajtuk végezni, amennyiben hibát nem észlelnek, akkor kezdődhet meg a csövek feletti terület rendezése, köztük az utak helyreállítása is. A település egyes részein a kamerás vizsgálatok már megkezdődtek. Az utakon kívül az érintett közterületek is helyreállításra kerülnek (az árkok, átereszek, járdák, kapubejárók, stb.).
A helyreállítással kapcsolatos észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken jelezhetik:
Polgármesteri Hivatal 6. iroda, Tóth Ferenc műszaki vezető-tanácsos
E-mail: muszaki@korosladany.hu
Tel. 06-66/475-170
_______________________________________________________________

KÖRÖSLADÁNY VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA II. ÜTEM ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatornahálózat kiépítésére Körösladány Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat benyújtásakor az önkormányzat vállalta, hogy a település lakosságának 92 %-a csatlakozik a megépült rendszerhez.

A szennyvíztisztító telep megépült, s már egy hónapja sikeresen folyik a próbaüzem, tehát a meglévő hálózaton összegyűjtött szennyvizet az új telep tisztítja.

A fenti elvárás elérése érdekében az önkormányzat támogatást nyújt minden lakosnak olyan formában, hogy a házi vezeték építéséhez szükséges egyenes csövet ingyenesen biztosítja. A tulajdonosnak csak az építéshez szükséges egyéb anyagokat (homokot, betont, csőidomokat) kell beszereznie.

A beruházás a vége felé közeledik, ezért fontos, hogy minél több házi csatorna elkészüljön, és az átadást követően már csak rá kelljen csatlakozni a hálózatra. Az év végére tejesíteni kell a vállalásunkat, tehát rövid az idő, nem lehet az utolsó pillanatra hagyni a lakóingatlanok rendszerének kiépítését, ezt az időjárás és a potenciális kivitelezők kapacitása sem teszi lehetővé.

A támogatásként biztosított csőanyaggal való elszámolás érdekében a fenti kedvezményt csak akkor tudja az önkormányzat biztosítani, ha a telken belüli vezeték kiépítésével az alábbi vállalkozások valamelyikét bízzák meg:
Tóth PéterTel.: 06-20/586-04-03 Tel.: 06-20/586-04-03
Rudner János Tel.: 06-30/915-21-73 Körösladány, Deák Ferenc u. 1/1.
Szabó JÓzsef Tel.: 06-30/962-01-79 Körösladány, Dózsa Gy.út 55.
Füzes TV Kft. Tel.: 06-30/824-89-88 Körösladány, Dózsa Gy. út 21/1.

Az Alföldvíz Zrt. szabályzatában és egyéb jogszabályban előírtak betartása mellett, lehetőség van más vállalkozás megbízására, vagy saját kivitelezésre is, azonban ez esetben az önkormányzat csövet nem tud biztosítani.
A fenti kivitelezők ismerik az Alföldvíz Zrt. műszaki kialakításra vonatkozó szabályait, így a velük való együttműködés esetén minden probléma elkerülhető.

Kérjük, hogy minél hamarabb éljen a lehetőséggel, és a házi vezetékhálózatának kiépítését kezdje meg!
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a környezetterhelési díjakról szóló törvény értelmében az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá 1800 Ft/m3 talajterhelési díjat köteles fizetni.”
Az átépítés szabályait a mellékelt tájékoztató tartalmazza >>
_______________________________________________________________
2014. MÁJUS

A Körösladányi Csatornamű Beruházás Viziközmű Társulat letölthető anyagai:
Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Kiegészítő melléklet 2013.
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
_______________________________________________________________
2014. MÁRCIUS

M E G H Í V Ó !
Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése

Tisztelettel meghívjuk a 2014.03.12-én 9-órától Körösladányban, a Polgármesteri Hivatalban (5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.) megrendezésre kerülő Sajtótájékoztatóra.
A rendezvény programja:
900 Gyülekező a Polgármesteri Hivatalban;
910-1000 A beruházás megtekintése;
1000  Tájékoztató a projekt megvalósításáról   
Kardos Károly Körösladány város polgármestere és a kivitelezők;
2014. március 5.
Tisztelettel: Kardos Károly polgármester
Részvételi szándékát kérjük, hogy a következő e-mail címen jelezze: korosladanypr@gmail.com
_______________________________________________________________
2014. FEBRUÁR

Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szennyvízcsatornázási munkálatok városunkban felgyorsulnak.
A kivitelező munkavezetői felkeresik a háztulajdonosokat, hogy egyeztessék a bekötések helyét.
A csatornabekötések megépítése a kivitelező feladata a telekhatáron belülre. A kerítéstől legfeljebb egy méterre elhelyezik a tisztítóaknát, amire szerződéses kötelezettségük szerint fedlapot kötelesek tenni. Amennyiben a bekötés kapubejáróba, járdába esik a fedlap öntöttvas, ha zöldterületbe kerül bordázott, teherbíró műanyag. A kivitelező a fedlapért a lakostól pénzt nem kérhet, mert annak elhelyezése szerződéses kötelezettsége.

A bekötés helyét a telek tulajdonosa jogosult meghatározni, annak függvényében, hogy a házi vezetékét hogyan szándékozik megépíteni. A kivitelező ehhez köteles alkalmazkodni. A helyet célszerű úgy megválasztani, hogy a lakás fürdőszobája, egyéb vízfogyasztó berendezései a legkevesebb bontással csatlakoztathatók legyenek a bekötővezeték végén megépített tisztítóaknára.

Mindazonáltal be kell tartani azt a szabályt, hogy az ingatlanon keletkezett szennyvíz a szomszéd ingatlan igénybevétele nélkül legyen a gerinchálózatig vezetve! A kivitelezőnek a bekötés mélységének megválasztásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a ház meglévő szennyvíz alapvezetéke szabványos lejtéssel (0,5-1,0 %) csatlakoztatható legyen a kiépített bekötéshez.
A telken belüli rákötések részletes szabályairól a szórólapok útján fogjuk tájékoztatni a lakosságot.
Amennyiben kérdése van, hívja a 66-474-012 számon a Műszaki Csoportot.
_______________________________________________________________
2014. JANUÁR


Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése
Az év végi leállás után tovább halad a körösladányi szennyvízcsatornázás II. üteme, s várhatóan márciusban megkezdődik a szennyvíztisztító telep hat hónapos próbaüzeme.

A szennyvízelvezető rendszer esetében a 2013. év végi leállást követően a Kivitelező január elején folytatta a gerincvezetékek, valamint a házi bekötővezetékek építését. Amennyiben az időjárás engedi, további erőforrások bevonásával folytatódik a kivitelezés. A Kivitelező folyamatosan végzi a felbontott utcák helyreállítását, takarítását, ügyelve a balesetmentes közlekedés feltételeinek megteremtésére, valamint felkészült a téli időjárásból adódó várható feladatokra.
Az idei évben a fentieken felül sor kerül a nyomóvezetékek, az átemelők építésére valamint a megtörténik a meglévő rendszer rekonstrukciója is.

Az épülő új szennyvíztisztító telepen a műtárgyak szerkezetépítése befejeződött, jelenleg gépészeti és elektromos szerelési munkák vannak folyamatban, valamint folyik az irányítástechnikai rendszer programozása. Az új kezelőépület szintén szerkezetkész állapotban van. A telep 6 hónapos próbaüzeme várhatóan márciusban megkezdődik, ekkortól már az új rendszer fogadja a beérkező szennyvizet. Tavasszal sor kerül a régi műtárgyak elbontására, valamint a befejező munkálatokra (tereprendezés, parkosítás, kerítésépítés, útépítés).
_______________________________________________________________
2013. NOVEMBER

MEGHÍVÓ Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése LAKOSSÁGI FÓRUMRA.
Tisztelettel meghívjuk, a 2013.11.11-én 17-órától Körösladányban, a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban (5516 Körösladány, Petőfi tér. 2) megrendezésre kerülő Lakossági Fórumra.
A rendezvény programja:
Köszöntő és tájékoztató a projekt megvalósításáról  
Kardos Károly Körösladány város polgármestere;
A Viziközmű Társulat tájékoztatója
Szatmári Józsefné - elnök
A Kivitelezők bemutatása
Kérdések, válaszok
2013. november 4.
                                 Tisztelettel: Kardos Károly polgármester
Kérdéseit előzetesen e-mailben is elküldheti: korosladanypr@gmail.com
_______________________________________________________________
2013. OKTÓBER

Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése
Megfelelő ütemben halad a körösladányi szennyvízcsatornázás II. üteme, s várhatóan a kivitelezésben részt vevő szereplők tartani tudják a vállalt határidőket.

A Kivitelező DA-AH Körösladány 2012 Konzorcium a szerződéskötést követően folyamatosan végezte a csatornahálózat kivitelezésének előkészítését. Ennek keretében megtörtént az alvállalkozók kiválasztása, a szükséges építőanyagok megrendelése, az utcák és közterületek előzetes állapotfelvétele, a munkakezdés előfeltételét képező dokumentumok, kiegészítő tervek előállítása és a projekt műszaki ellenőri feladatait ellátó szervezettel történő jóváhagyatása. A Vállalkozó feladatát képezi a lejárt, illetve a hiányzó engedélyek beszerzése, a csatornázási munkákkal érintett közműszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatainak beszerzése.  Ezen nyilatkozatok/munkakezdési engedélyek hiányában a tényleges kivitelezési munka nem kezdhető meg. Az engedélyek beszerzése esetenként hosszabb időt vesz igénybe, így az eredetileg tervezett időpontban a Vállalkozó nem tudta megkezdeni a csatornahálózat építését. Az engedélyek ütemesen, részterületenként (öblözetenként) kerültek kiadásra, így ennek megfelelően a kivitelezés is ütemesen tudott elindulni július végével. Mostanra rendeződött az engedélyek ügye, a Vállalkozó pedig fokozott ütemben, többlet erőforrások bevonásával igyekszik végezni a kivitelezést, annak érdekében, hogy a projekt befejezési határidejére mindenki megelégedésére elkészüljön a hálózat. Jelen állás szerint a Vállalkozó tartani tudja a szerződésében vállalt határidőt.

Az új szennyvíztisztító telep építése is ütemesen halad. Szeptember végére elkészült az új biológiai műtárgy szerkezetépítése. Sikeres víztartási próbát követően a Vállalkozó megkezdi a gépház építését. Október hónapban  pedig megkezdődik a telep kezelőépületének építése is.

A projekt sikeres lebonyolítása és megvalósítása érdekében a beruházásban érintett szervezetek (Megrendelő, Vállalkozó, Projekt menedzser, Mérnök, PR, Üzemeltető, Víziközmű Társulat) rendszeres időközönként -, illetve szükség esetén soron kívül-  egyeztetéseket tartanak.
_______________________________________________________________
2013. JÚNIUS

KÖZLEMÉNY!
Tisztelt Körösladányi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvízberuházás kivitelezési munkálatainak megkezdése előtt azokról az utcákról, közterületekről, ingatlanokról, melyek érintettek a szennyvízcsatorna építés II. ütem projekt kapcsán, előzetes állapotfelvételeket készít a kivitelező cég. A felvételeket készítő kollegáik, az Önkormányzat által kiadott megbízó levéllel rendelkeznek, melyet kérésre bármikor fel tudnak mutatni.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
DA-AH Körösladány 2012 Konzorcium
A közlemény letölthető itt >>
_______________________________________________________________
2013. MÁJUS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A szennyvízcsatorna hálózat bővítésével kapcsolatban lakossági fórumot rendeztek Körösladányban. A fórumon a munkálatok ütemezéséről, a lakossági bekötésekről és a Viziközmű Társulat gazdálkodásáról hallhattak tájékoztatót a megjelent érintettek.


Kardos Károly polgármester 2013. május 28-án lakossági fórumon tájékoztatta a beruházással érintetteket. Tájékoztatójában elmondta, hogy a szennyvízberuházás II. ütemének munkálatai elkezdődtek, a kivitelezésre a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Az önkormányzat és a lakosság közös érdeke, hogy környezetünk megvédése érdekében minél előbb, minél jobb minőségben elkészüljenek a munkálatok. A képviselőtestület döntése alapján a házi bekötésekhez a II. ütem érdekeltjei részére is nyújtanak támogatást. Kérte a lakosokat, hogy aki még nem kezdte el az érdekeltségi hozzájárulás fizetését, az kezdje el a teljesítést, s a részletek megbeszélése érdekében keresse meg a Társulat elnökét az ügyfélfogadási időben.

Szatmári Józsefné a Körösladányi Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat elnöke a Társulat gazdálkodásáról szólva kiemelte, hogy a 2012 évi mérleget 14 072 ezer forint eszköz és 14 072 ezer forint forrás oldallal, valamint 10 859 ezer forint eredménnyel zárták. Jelenleg 720 lakástakarék szerződést tartanak nyilván.
Varga Csaba a kivitelező konzorcium képviselője elmondta, hogy az előkészítő munkákat elvégezték, s hamarosan megjelennek az utcákon a munkagépek. Ezt megelőzően munkatársaik járják a beruházással érintett településrészeket, s fényképes és videofilmes állapotrögzítést fognak végezni. Ennek célja a jelenlegi állapot rögzítése, melynek a helyreállítás során lesz jelentősége. Kollégái minden esetben a Polgármestertől kapott megbízólevéllel fognak rendelkezni, melyet kérésre bemutatnak. A kivitelezés öblözetenként fog indulni, a munkálatokról a lakosságot szórólapok által tájékoztatják.
Kardos Károly polgármester zárszóként kérte a lakosságot, hogy probléma, vagy kérdés esetén először a Polgármesteri Hivatalban, vagy a kivitelezőnél jelezzék azt, hogy minél hamarabb megtalálják a közösen elfogadható legjobb megoldást.
A sajtóközlemény meghívóját itt tudja letölteni >>
_______________________________________________________________

LAKOSSÁGI FÓRUM

Tisztelettel megh ívjuk, a 2013.05.28-án 17-órától Körösladányban, a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban (5516 Körösladány, Petőfi tér. 2) megrendezésre kerülő Lakossági Fórumra.
A rendezvény programja:
Köszöntő és tájékoztató a projektről - Kardos Károly Körösladány város polgármestere;
A Kivitelezők bemutatkozása – Duna Aszfalt Kft – Varga Csaba;
A projekttel kapcsolatos kérdések megválaszolása,
2013. május 10.
                                       Tisztelettel:     Kardos Károly - polgármester
A lakossági fórum meghívóját itt tudja letölteni >>
_______________________________________________________________

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Tisztelettel meghívjuk, a 2013.05.28-án 17-órától Körösladányban, a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban (5516 Körösladány, Petőfi tér. 2) megrendezésre kerülő Sajtótájékoztatóra.
A rendezvény programja:
- Köszöntő és tájékoztató a projektről
  Kardos Károly Körösladány város polgármestere;
- A Kivitelezők bemutatkozása 
  Duna Aszfalt Kft – Varga Csaba;
- A projekttel kapcsolatos kérdések megválaszolása;
- Sajtótájékoztató;
2013. május 10.
A meghívó letöltése itt >>
_______________________________________________________________
2013. ÁPRILIS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése - KEOP-1.2.0/09-11-20011-0022
2013. április 15.
Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése valósul meg Körösladányban. A szennyvízcsatorna hálózat mellett teljesen új szennyvíz tisztítómű létesül az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, melynek összege meghaladja az 1,7 milliárd forintot.

Körösladány Nagyközség jelenleg működő szennyvíztisztító telepe 1992. évben létesült. A meglévő szennyvíztisztító telephez kapcsolódóan I. ütemű fejlesztés keretében 2004-2005 években a település központi városrészén szennyvízcsatorna hálózat épült ki. Az első ütemben az összes intézmény rákötése biztosítottá vált.
A telepet 1992-ben helyezték üzembe. A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2000. január 1-jétől vette át az üzemeltetetést.
A közelmúltban kezdődtek el a kivitelezési munkálatok a településen, ahol a Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése című pályázat által a város egész területén kiépül a csatornahálózat. A  kivitelezési munkák során több mint 11 ezer méter nyomóvezetéket fektetnek le, 20 155 méter gravitációs gerincvezetéket és tizenegy hálózati átemelőt építenek. Teljesen új szennyvíz tisztítómű létesül napi 500 köbméter szennyvíztisztító kapacitással.
A közbeszerzésben nyertes cég részére a munkaterületet átadták. A beruházás kétmilliárd forintos teljes költségéhez az önkormányzat a projekt megvalósítására 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő EU-támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretéből. 
A fennmaradó háromszázmillió forintot az önkormányzat önerőből, lakossági hozzájárulásból, valamint a Belügyminisztérium EU Önerő Alapból nyert forrásból fedezi.
A kivitelezési munkák 2014 őszén fejeződnek be.
A sajtótájékoztató letölthető itt >>
_______________________________________________________________
2013. FEBRUÁR

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése - KEOP-1.2.0/09-11-20011-0022
2013. február 13.
Szennyvízcsatorna hálózatának bővítését kezdte meg Körösladány Város Önkormányzata. A beruházás 2014 őszén fejeződik be az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, melynek összege meghaladja az 1,7 milliárd forintot.

Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése című pályázat megvalósítása újjabb szakaszba érkezett. A projekt konkrét célja a hazai és az uniós irányelvek figyelembevételével a szennyvíz elvezetési infrastruktúra komplex kiépítése és a környezetterhelés csökkentése.
A város KEOP-1.2.0/09-11-2011-0022 azonosító számú pályázatának közbeszerzési eljárásában kiválasztott kivitelezője: Duna Aszfalt Kft.-A-Híd Zrt. Konzorcium. A munkaterület átadása 2013.02.13-án történik meg.
A közbeszerzési eljárást követően a közelmúltban a mérnök szervezet kiválasztása is megtörtént. A jövőben a Grontmij Canor Kft. látja el a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatokat a kivitelezés során. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:1 702 310 164 Ft, amelyhez jelentős saját erő szükségletét az önkormányzat és a lakosság biztosítja. A beruházás várható befejezésének időpontja: 2014.09.01.
A beruházás során Körösladány város tejes területén az alábbi paraméterekkel kerül kiépítésre a szennyvíz elvezető hálózat:
Bekötés (gravitációs+nyomott): 1 074 db.
Bekötő vezeték (gravitációs+nyomott): 10 822 fm.
Gravitációs gerincvezeték: 20 155 fm.
Nyomóvezeték és vákuumvezeték: 11 901 fm.
Átemelő (hálózati): 11 db.
Hálózat rekonstrukció: 2,8 %.
A lakosságtól a város vezetői a munkavégzés során felmerülő közlekedési nehézségek miatt türelmet kérnek. A további lakossági bekötések céljából a Körösladányi Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat képviselője várja a jelentkezőket, annak érdekében hogy a jövőben ne kelljen megfizetni a talajterhelési díjat, melynek összege 1800.- Ft/m3.
A sajtóközlemény letölthető itt >>
_______________________________________________________________
2013. FEBRUÁR

Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése - KEOP-1.2.0/09-11-20011-0022
MEGHÍVÓ!
Tisztelettel meghívjuk, a 2013.02.13-án 13-órától Körösladányban a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (5516 Körösladány, Dózsa u. 2) tartandó „Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése” című projekt nyitórendezvényére.
A nyitórendezvény programja:
13:00- 13:15 Köszöntő és tájékoztató a projektről - Kardos Károly Körösladány város  polgármestere;
13:20 – 13:45 A Kivitelezők bemutatkozása – Duna Aszfalt Kft – Varga Csaba;
13:45          A projekttel kapcsolatos kérdések megválaszolása, Sajtótájékoztató;
2013. január 30.

A meghívó letöltése itt >>