Tisztelt Érdeklődő, kedves Barátom!

Szeretettel köszöntöm Körösladány város honlapján, melyen különböző témakörben kívánjuk a településünk iránti érdeklődését fölkelteni. Kérem, tallózzon közöttük, s ha teheti, személyesen is látogasson el hozzánk, hogy megismerhesse kis városunk értékeit: lenyűgöző szépségét, természeti értékeit, gazdag múltját, az itt élők vendégszeretetét. Örömmel várjuk!

                      Barátsággal:
                     Kardos Károly
                      polgármester 


IV. negyedévi hulladékszállítási rend- illetve ügyfélfogadási rend


BURSA HUNGARICA 2020. felsőoktatási ösztöndíj tájékoztató!


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára


Pályázati felhívás hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj programjában való részvételre


Lomtalanítás 2019.09.25.


Ösztöndíj pályázat középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok részére

Ösztöndíj pályázat felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hallgatók részére


Pályázati felhívás hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj programjában való részvételre


Főzőverseny


Körösladányi ÁMK intézményvezetői pályázati felhívás


V. Városi majális kupa felhívás


Ünnepi hulladékszállítási rend


TÁJÉKOZTATÓ

A házi komposztálás előnyei

Komposztáló edény igénylése


Tájékoztatás lomtalanítási időpontokról


Közlemény az általános iskolai beiratkozásról


A Központi Statisztikai Hivatal lakossági összeírásokról szóló tájékoztatója


Belügyminisztériumi tájékoztatás a kutak engedélyezéséről


Hirdetmény!

2019. február 1-től április 30-ig terjedő időszakban Körösladány Város Önkormányzata közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Körösladány Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Körösladány közigazgatási területén 2019. február 1-től április 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2019. február 15-től kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Körösladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Körösladány, Dózsa u. 2. szám alatt a Adó- és Pénzügyi Csoportnál vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról a http://www.korosladany.hu linkre kattintva.
Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Csoportnál B. épületi irodájában, illetve a 06-66/474-012/211. telefonszámon kérhető.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:
személyesen vagy postai úton eljuttatva a 5516 Körösladány, Dózsa u. 2. B. épület személyesen a Polgármesteri Hivatal folyosóján kihelyezett gyűjtőládába faxon a 06-66/475-155 fax számra elektronikusan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2019. április 30.
Körösladány Város Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.
Együttműködését köszönöm!

Ilyés Lajos
jegyző

Eb összeíró lap


Felhívás!


A magyar államigazgatási és közigazgatási rendszer 2011. évi törvényi változásait követően a megyei önkormányzatok feladatköre és költségvetése szűkebb mozgásteret enged a nemzetközi kapcsolataink ápolásában. A Békés Megyei Önkormányzat számára továbbra is fontos szándék a meglévő külföldi partnereinkkel történő együttműködés. Testvérmegyei kapcsolataink keretében fontos szándék egymás térségének megismerése, az együttműködés építése és új tartalmakkal való megtöltése.

Békés megye egyik székelyföldi testvérmegyéje Hargita megye.

Hargita Megye Tanácsa új mobiltelefon applikációt (Visit Hargita) és weboldalt (https://www.visitharghita.com/?locale=hu) hozott létre a megye széleskörű turisztikai kínálatának megismertetése céljából.

Az alkalmazás különlegessége, hogy hangos útikalauzt is tartalmaz, amelynek segítségével az érdeklődők interaktívan ismerhetik meg a megye látványosságait és épített örökségét.

Hargita Megye Tanácsa az alkalmazás és a hozzá kapcsolódó platform létrehozásával nemcsak a megye, hanem Székelyföld turisztikai fejlődéséhez szeretne hozzájárulni.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Bíró Barna Botond alelnök azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsünk az alkalmazás népszerűsítésében, hogy minél több Békés megyei és magyarországi ember értesüljön Székelyföld szépségeiről és Hargita megye felfedezése is felkerülhessen az itt élők bakancslistájára.

Tisztelettel kérem Polgármester Asszonyt/Urat, hogy lehetőség szerint tájékoztatással éljen saját településének lakói felé.

Bízva segítő szándékában és a további sikeres együttműködésben,

köszönettel:

 
Zalai Mihály
elnök


TÁJÉKOZTATÁS!

A Körösladányi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a NADÁNY TV megszűnése miatt a képviselő-testületi ülések élő közvetítésére határozatlan ideig nem lesz lehetőség!
A Képviselő-testület ülései természetesen továbbra is nyilvánosak!


Tájékoztatom a Körösladány Város Önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, tevékenységében érintett gazdálkodó szervezeteket, hogy Körösladány Város Önkormányzata a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozata alapján meghatározott támogatás egy háztartásra eső összegének megfelelő, azaz 12.000 forint értékű tüzelőanyag vásárlási utalványt bocsát ki, az arra jogosult 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részére.
A tüzelőanyag természetbeni biztosítására, az Önkormányzat keret-megállapodást köt a Körösladány Város Önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, tevékenységében érintett, azon gazdálkodó szervezetekkel, akik 2019. január 18-ig a támogatás kiosztásában való részvételi szándékukat nyilatkozatukkal jelzik az Önkormányzat felé.
A beválásra kerülő tüzelőanyag utalványok elszámolása és kifizetése kizárólag Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi téli rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete szerint történhet.

A keret-megállapodást megkötő gazdálkodó szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy az utalvány

a.) kemény lombos tűzifa beszerzésére való felhasználása esetén legalább 0,37 erdei m3 tűzifa,
b.) lágy lombos tűzifa beszerzésére való felhasználása során legalább 0,5 erdei m3 tűzifa,
c.) szén beszerzésére való felhasználása során legalább 4 q barnakőszén
d.) gázpalack beszerzésére való felhasználása során legalább 3 gázpalack-csere
megszerzésére tegye jogosulttá az utalvány felhasználóját.

A keret-megállapodás feltétele, hogy az utalvány ellenértéke nem tartalmazhatja a támogatás jogosult háztartás részére történő kiszállításának és a fa hasogatásának és fűrészelésének költségét. A meghatározott fa mennyiségek 100 cm hoszúságú, 5-25 cm törzsvastagságú rönkökben kerülnek meghatározásra, azonban a tüzelőanyagnak hasogatott és darabolt formában kell kiszállításra kerülnie.

A keret-megállapodásban részes gazdálkodó szervezet biztosítja, hogy a keret-megállapodás megkötésétől az utalványok felhasználhatóságának idejéig folyamatosan rendelkezésre tart az összes támogatásnak megfelelő, keret-megállapodásban meghatározott mennyiségű tüzelőanyagot.

Kérem a Tisztelt érintett Gazdálkodó Szervezeteket, hogy amennyiben a meghatározott feltételekkel keret-megállapodást kívánnak kötni az Önkormányzattal, a mellékelt nyilatkozatot kitöltve címünkre postai úton vagy személyesen a Körösladányi Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájába legkésőbb 2019. január 18-én 14.00 óráig visszajuttatni szíveskedjen

Körösladány, 2019. január 10.

Kardos Károly
polgármester sk.

Nyilatkozat gazdálkodó szervezetek részére


Tisztelt Ügyfelünk!

A kukába nem férő, többlet kommunális (vegyes) hulladék gyűjtésére, 120 literes zsákok igényelhetőek a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által működtetett ügyfélszolgálaton és ügyfélkapcsolati irodákban.

A zsákban kizárólag háztartásban keletkező kommunális (vegyes) hulladék helyezhető el.
Kérjük, NE helyezzen a zsákba veszélyes hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot, szelektíven gyűjtendő hulladékot!!!

A zsák megvásárlásának feltételei:
Az igénylő
- természetes személy és
- szerepel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyilvántartásában és
- adatlapot tölt ki az igénylésről és
- igazolja személyazonosságát, szükség esetén meghatalmazást mutat be és
- igazolja, hogy nincs lejárt tartozása, ezért bemutatja az utolsó időszaki közszolgáltatási díjbefizetést igazoló csekkszelvényt, vagy átutalási igazolást, vagy társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolást és
- a zsák elszállítására vonatkozó közszolgáltatási díjat megfizeti.

A kukába nem férő, többlet kommunális hulladékot gyűjtő zsák elszállításáért fizetendő díj mértéke az ingatlan fekvése szerinti település, önkormányzati rendeletében meghatározott közszolgáltatási díj mértéke.

Igénylésének részletes feltételeiről az alábbi linken adunk tájékoztatást:
https://www.dareh.hu/_bazis/zsak-igenylese-kommunalis-tobblethulladekhoz/

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy rendszeresen többlethulladéka keletkezik, fontolja meg a nagyobb, vagy plusz edény (kuka, tartály) igénylését!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
www.dareh.hu


Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati felhívás 2019.


2018. szeptember 13-án közös külső védelmi terv gyakorlatot hajt végre a Körösladány Város Polgármesteri Hivatala és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. A gyakorlat kapcsolódik a Henkel Magyarország Operation Kft. Körösladányi üzemegységének éves jogszabály által előírt belső védelmi terv gyakorlatához. A védekezésben részt vevők részére a gyakorlat lehetőséget biztosít, hogy gyakorolják az együttműködést és megismerjék egymás feladatrendszerét.
A Henkel Magyarország Operation Kft. Körösladányi üzeme 2015-ben lett felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem. Az üzem által benyújtott biztonsági jelentésben beazonosításra kerültek a veszélyes anyagok szabadba kerülésének lehetőségei, és a biztonsági jelentést a hatóság elfogadta.
Azt, hogy a lakosság mit tehet egy esetleges üzemben bekövetkező káresemény során a mellékelt linken megnyitható lakosságtájékoztató kiadvány tartalmazza.


Mobil Kormányablak Körösladányban


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom Körösladány város lakosságát, a civil, az érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére elkészítette a településképi arculati kézikönyvet.

A Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat postai úton vagy személyesen a Körösladányi Polgármesteri Hivatal 5516 Körösladány, Dózsa u. 2. sz. címre kérjük eljuttatni, illetve elektronikus levélben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A vélemények megküldésére rendelkezésre álló idő a felhívás közzétételétől számított 8 nap, de legkésőbb szeptember 14. (péntek) du.14 óra.

Körösladány, 2018. szeptember 4.

Kardos Károly

polgármester


Téli rezsicsökkentés igénylőlapA PDF ikonokra kattintva olvashatnak információt a 4232 j. út 18+683 km szelvényében lévő Gyomai Hármas-Körös-hídon tervezett teljes hídzár bevezetéséről.


Lakossági fórum tájékoztató és meghívó:


A linkekre kattintva elérhető a KESZI és az ÁMK vezetői megbízásról szóló pályázata:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=thcf1uama0

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=thcg8rsmh8


Megnyílt a lehetőség a népi építészeti örökség megőrzése érdekében támogatás igénybe vételére. A Békés Megyei Kormányhivatal által közzétett dokumentumot a PDF ikonra kattintva tudják elolvasni:


"Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók részére Vésztő Város Önkormányzata a "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-1.5.3.-16-2017-00113 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki Bélmegyer, Körösladány, Körösújfalu, Szeghalom, Vésztő településen élő középfokú és felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részére. 2018-2019 tanulmányi évre. Részletek az alábbi dokumentumokban:

Beadás: 2018.09.30.-ig

2018-19-ösztöndíj programra középfokú oktatási Körösladány

2018-19-ösztöndíj programra felsőfokú oktatási Körösladány

Pályázati felhívás hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj programjában való részvételre
Körösladány Város Önkormányzata a „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” EFOP -3.9.2-16-2017-00032 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki hátrányos helyzetű alapfokú vagy középfokú oktatási intézményekben tanulók részére"


"Belterületi Kerékpárút építés közbeszerzési felhívás"


Az ikonokra kattintva elérhetők a Szent István Egyetem gépészmérnök alapszakról készült tájékoztatók:


Tájékoztatom olvasóinkat, hogy 2017. szeptember 12-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma megjelentette pályázati felhívását az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételre. A pályázati anyagokat a mellékelt ZIP ikonra kattintva tudják letölteni.


2017. szeptember 14.-én közös külső védelmi terv gyakorlatot hajt végre a Körösladány Város Polgármesteri Hivatala és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. A gyakorlat kapcsolódik a Henkel Magyarország Kft. Körösladányi üzemegységének éves jogszabály által előírt belső védelmi terv gyakorlatához. A védekezésben részt vevők részére a gyakorlat lehetőséget biztosít, hogy gyakorolják az együttműködést és megismerjék egymás feladatrendszerét.

A Henkel Magyarország Kft. Körösladányi üzeme 2015-ben lett felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem. Az üzem által benyújtott biztonsági jelentésben beazonosításra kerültek a veszélyes anyagok szabadba kerülésének lehetőségei, és a biztonsági jelentést a hatóság elfogadta.

Azt, hogy a lakosság mit tehet egy esetleges üzemben bekövetkező káresemény során a mellékelt linken megnyitható lakosságtájékoztató kiadvány tartalmazza.


Az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár az ország területére II. fokozatú hőségriasztást adott ki. A tájékoztató dokumentumot a PDF ikonra kattintva tudják letölteni.


Olvasóink a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztató anyagát a PDF ikonra kattintva tudják letölteni.


TISZTELT LAKOSOK! A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön. Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik: 2016. december 01-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására diszpécseri szolgálatot működtet. Tovább >>
Diszpécseri szolgálat tájékoztató >>


A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésrő ipari szolgáltatásról >>


FELHÍVÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személyek térítésköteles hivatásos gondnoki képzést tart. Tovább >>


JÁRÁSI HIVATAL A Szeghalmi Járási Hivatal nyitva tartása, ügyintézés, és elérhetősége. Tovább >>  


szeghalmi központi orvosi ügyelet                                                          

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Tájékoztató névváltoztatásról >>

TÁJÉKOZTATÓ Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa tájékoztatója a Szeghalom Város és környező települések orvosi ügyeleti ellátásának változásáról, a diszpécseri szolgálat működésének előnyeiről. Tovább >>


Szolgáltatásbővülés a szeghalmi kormányablakban
A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Kormányablakban (5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 4.) - az okmányirodai ügyintézésen túl - továbbítás céljából az alábbi kérelmek benyújtására is lehetőség van (nem teljes körű felsorolás):
- aktív korúak ellátása, ápolási díj, időskorúak járadéka, közgyógyellátás,
- családtámogatási ellátások terén: családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás,
- gyermekgondozási díj,
- Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány,
- Európai Egészségbiztosítási Kártya,
- táppénz, gyermekápolási táppénz,
- fogyatékossági támogatás,
- állampolgársági honosítási kérelem,
- megváltozott munkaképességű személyek ellátása,
- árvaellátás, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás, korhatár előtti ellátás,
- öregségi nyugdíj, nők kedvezményes öregségi nyugdíja, nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása,
- hadigondozotti igényjogosultság megállapítása.
A kormányablakokban intézhető ügytípusok száma folyamatosan bővül. Az ügykörök (összesen: 423) részletes felsorolását a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák.
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:              7.00 – 17.00
Kedd:               8.00 – 15.00
Szerda:             8.00 – 12.00
Csütörtök:        8.00 – 18.00
Péntek:             8.00 – 12.00
Akadálymentesített épületben, kormányablak egységes arculatnak megfelelő ügyféltérrel és kiszolgáló helyiséggel várjuk ügyfeleinket.                                                 
                                                                                 Détárné Molnár Andrea sk.     hivatalvezető

JÁRÁSI HIVATAL A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalának tájékoztatója az egységes járási hivatal osztályszerkezetéről >>

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a SZELEKTÍV HULLADÉK szállítási időpontja 2016-os évben is minden hónap utolsó CSÜTÖRTÖK.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy csak PET palackot, sörös, illetve üdítős alumínium dobozokat tegyenek a zsákokba és az adott napon REGGEL 7 ÓRÁIG, helyezzék ki.
Amennyiben mást is helyeznek a zsákba, azt nem áll módunkban elszállítani.
A zsákok beszerezhetők: A Viziközmű intézménynél és Papp Gyula piacfelügyelőnél.

KÖZLEMÉNY A Békés Megyei Kormányhivatal felhívása az aktívkorúak ellátásával kapcsolatban:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátása iránti kérelmét (ide tartozik: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) hatáskör változás miatt nem a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Jegyzőhöz, hanem a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalához (a továbbiakban: Járási Hivatal) kell benyújtania illetve minden ügyintézés is a Járási Hivatalban történik fenti időponttól kezdődően.
A teljes közleményt ide kattintva tudja letölteni >>


Tisztelt Körösladányiak!
Körösladány Város Jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy a pálinka magánfőzés szabályai megváltoztak. 2015. január 1.-től az Önkormányzathoz kell bejelenteni a desztillálóberendezés tulajdonszerzését. A bejelentéssel, adóbevallással és az átalányadó megfizetésével kapcsolatos részletes tájékoztató elérhető itt, valamint a polgármesteri hivatal adócsoportjának munkatársai is készséggel adnak felvilágosítást.
Ilyés Lajos jegyző


FEJLESZTÉSI TERVEK A honlapra felkerültek Körösladány Város fejlesztési tervei >>

A honlapra felkerültek a Körösladányi Csatornamű Beruház Viziközmű Társulat anyagai, melyet ide kattintva tud letölteni >>

Lakossági közlemény jogi segítségnyújtó szolgálatról >>

Az Önkormányzat oldalra felkerültek a nyertes pályázatok és a pályázati szerződések anyagai

ADÓ 1% - TÁMOGASSUK KÖRÖSLADÁNYT! Rendelkezési lehetőség adónk 1 százalékáról
Minden adózó számára lehetőség, hogy az előző évi személyi jövedelemadójának 1%-át az általa megnevezett, arra jogosult civil szervezetnek utalja. Kérjük önöket, hogy 2011. évi személyi jövedelem-adójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák a helyi egyesületek, alapítványok célkitűzéseit, munkáját!
Körösladányban a következő civil szervezetek jogosultak az 1 %-os támogatások fogadására:
Körösladány Város Fejlődéséért Közalapítvány adószáma:
18389887-1-04
Körösladányi Óvodásokért – Gondtalan Gyermekkor Alapítvány, adószáma:
18384806-1-04
Körösladányi Gyermekekért Alapítvány adószáma:
18375176-1-04
Körös Művészeti Egyesület adószáma:
18386286-1-04
Városszépítő Egyesület adószáma:
18384576-1-04
Körösladányi MEDOSZ Sport Egyesület adószáma:
19976684-1-04
Sebes-Körösi Horgász Egyesület adószáma:
19978040-1-04
„Aranyketrec” Alapítvány adószáma:
18375293-1-04
Körösladány Jövőjéért Alapítvány adószáma:
18376892-1-04
Körösnadányi Nadányi Társaság adószáma:
18388099-1-04
Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas klub adószáma:
18389557-1-04
Körös Gyöngyei Alapítvány (általános iskola) adószáma:
18389478-1-04
„Hunters” Körösladányi Paintball Sportegyesület adószáma:
18391383-1-04
Körösladányi Polgárőr Egyesület adószáma:
18390636-1-04
Körösladányi Vadászegyesület
18391974-2-04
További 1 % adható a kedvezményezett egyházaknak:
Magyarországi Református Egyház 0066
Magyar Katolikus Egyház 0011
Körösladányi Baptista Gyülekezet 0286

NADÁNYI TÁRSASÁG ELŐADÁSAI A Körösladányi Nadányi társaság összes előadásának anyagát megtalálja az alábbi oldalon...

Néprajz, értékek, Körösladánnyal kapcsolatos mondák és legendák Körösladány mondáinak egyikét, a vén Márkusról szólót Arany János emelte országos rangra, miután a történetét 1852-ben megénekelte A hamis tanú című költeményében. A verset, és Kazinczy István a Helytörténeti Gyűjtemények Háza vezetőjének írását itt olvashatja...

Körösladány KMB iroda
Cím: Körösladány Garibaldi tér 3.
Elérhetőség: +36 30 633 71 98
Tóth László r.ftörm,
Ombodi Krisztián r.ftörm.
Fogadó óra: Minden hónap első keddi napján 11-12-ig.
Rendőrség Szeghalom: 66/371-555

 

Körösladány város gyermek és körzeti orvosainak elérhetősége hétköznapokon 7-15 óráig, sürgős esetekben:
Dr. Kovács Zoltán 06-30/529-53-93,
Dr. Téren Tibor 06-30/233-90-66,
Dr. Kovács Gábor 06-30/ 249-09-49.
Orvosi ügyelet: (Szeghalom) 66/371-234

Dégáz hibabejelentés: (Gázszivárgás) 06/80-820-141
Szennyvízzel és csatornázással kapcsolatos hibabejelentés: 06-30/3398-642
Démász hibabejelentés: (áramkimaradás, közvilágítás) 06-40/822-000
Csőtörés bejelentése: 06-30/339-86-41 Csőtörés ügyelet: 66/371-447
Állatorvos elérhetősége: Dr. Mihala András: 06-70/94-94-609
Gyepmester (kóbor ebek befogása) Szuromi István 06-30/224-3440

Főoldal

A weboldal cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát.